Söömise ajad ja info

9.40    1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b
10.40  5a, 5b, 6a, 6b, 7a,7b
11.45  8a, 8b; gümnaasium
12.50  9a, 9b;  gümnaasium
13.55  gümnaasium, pikapäevarühmad

1.– 9. klassini on koolilõuna maksumus 1.48€ päevas, millest riik kompenseerib 0,78€  ja vanema omaosalus on 0,70€  päevas. Pikapäevarühmas on vanema omaosalus 0,74€ päevas. 

Alus: Haapsalu Linnavalitsuse 11.07.2012 määrus nr 5 „Toitlustamiskulude maksmise ja kasutamise kord Haapsalu linna üldhariduskoolides” ja Haapsalu linna volikogu 21.06.2012 määrus nr 62 „Toidukulu maksumuse kehtestamine Haapsalu linna üldhariduskoolides.

10.-12. klassi õpilased katavad koolilõuna kulud täiel määral ise tasudes sularahas koolisöökla kassas.