Pikapäevarühmad

Pikapäevarühmade tunniplaan 2012/13 õppeaastal   
Kinnitatud Haapsalu Gümnaasiumi direktori 09.01.2012 käskkirjaga  nr.1