Koos kiusamise vastu

Miks on kiusamine kahjulik?

Mõned inimesed arvavad, et kiusamine on lihtsalt üks osa üleskasvamisest ning üks viis, kuidas lapsed õpivad enda eest seisma. Ent kiusamise tagajärjel võib laps  tunda end üksikuna, kurvana, hirmununa, ebaturvaliselt ja arvata, et temaga on midagi valesti.

Märgid, mis võivad viidata sellele, et sinu last koolis kiusatakse on: kõhuvalu, õudusunenäod, vastumeelne kooli minemine ning enesekindluse kadumine. Nad võivad kaotada suhted sõpradega ning tunduda üksildastena.

Allikas: Portaal "Ei kiusa"

Miks mõningaid lapsi kiusatakse?

Tavaliselt kiusatakse sellepärast, et nad on  teistest mingil moel erinevad - see võib olla nahavärv, viis, kuidas nad räägivad, nende suurus või nimi. Mõnikord kiusatakse kedagi sellepärast, et ta paistab välja, nagu ta ei suudaks enda eest seista. Mõningaid lapsi aga kiusatakse ilma erilise põhjuseta.

Allikas: Portaal "Ei kiusa"

Miks mõned lapsed kiusavad?

Kiusamisel on väga palju põhjuseid. Kiusajad võivad arvata, et selline käitumine teeb neid populaarseks või teistest tugevamateks. Mõned lapsed kiusavad selleks, et tähelepanu saada ja mõnedele meeldib teisi inimesi end kartma panna. Mõned jällegi kiusavad kedagi, kellele nad on kadedad või on ise omakorda kiusamise ohvrid. Nad ei pruugi isegi aru saada, et nende käitumine on vale ja et see tekitab ohvritele suurt valu.

Allikas: Portaal "Ei kiusa"

Mida saan teha, kui minu last kiusatakse?
• räägi oma lapsega juhtunust rahulikult

• jäta meelde, mida su laps räägib, eriti, kes olid asjasse segatud; kui tihti on teda kiusatud; kus see juhtus ja mis on juhtunud

• rahusta oma last ning ütle, et ta on käitunud õigesti rääkides sulle kiusamisest

• selgita oma lapsele, et kui kiusamist veel esineb, siis ta peab sellest kohe õpetajale rääkima

• leia aeg lapse õpetajaga kohtumiseks

• selgita õpetajale lapse kiusamiskogemusi. Kui sinu last kiusatakse, siis kuula ta ära ning ole toetav.

Väga oluline on, et sa teed talle selgeks, et see ei ole tema süü. Küsi oma lapselt, kuidas ta on kiusamisega tegelenud, räägi sellest, mida veel saaks teha ning mida te koos saate teha, et probleemi lahendada. Luba talle, et sa ei alusta ise asjasse sekkumist enne, kui oled temaga nõu pidanud.

Pea meeles, et ohvril on väga raske kiusamist ise lõpetada, teised peavad teda selles abistama.

Aruta kiusamist teiste lapsevanematega või tugigruppidega, kes võiksid anda nõu ning soovitada võimalusi, kuidas nad oma lapsi aidanud on.

Tee koostööd kooliga seni, kuni kiusamine lõppeb. Sa võid aidata oma lapsel koostada tegevuskava kiusamisega hakkamasaamiseks ja abi saamiseks. Näiteks aita oma lapsel kõigi nende täiskasvanute nimed kirja panna, keda ta usaldab, kellele ta võib helistada või kelle poole pöörduda abi saamiseks. Kirjuta nende nimed ja telefoninumbrid kaardile, mida laps saab kaasas kanda.

Kõigepealt peaks laps püüdma kiusajat vältida, ütlema talle, et ta lõpetaks ning igakord, kui kiusamine pihta hakkab, lihtsalt minema jalutama.

Julgusta oma last kiusamisest alati mõnele usaldusväärsele täiskasvanule rääkima. Selgita neile, et see ei ole väljamõeldiste rääkimine. Neil on õigus turvalisusele.

Selleks, et oma lapses enesekindlust arendada on mitmeid võimalusi. Sa võid proovida ta panna paari rohkem jõulisema lapsega kui eeskujuga või lasta tal õppida enesekaitset.

Julgusta teda koos sõpradega aega veetma ning loo talle võimalusi uusi sõpru leida – väga harva kiusatakse lapsi, kes on teistega koos ühes grupis.

Kui sinu laps on mingit viisi teistest erinev, siis aita tal selle üle uhkust tunda. Enesekindlat last kiusatakse vähem tõenäoliselt ning samuti saab ta ettetuleva kiusamisega paremini hakkama.

 Allikas: Portaal "Ei kiusa"

Mida saan teha, kui minu laps kiusab teisi?

Kui avastad, et sinu laps kiusab teisi – jää rahulikuks. Paljud lapsed võivad olla seotud kellegi kiusamisega ühel või teisel ajal. Tihti ei tea lapsevanemad, et nende laps on kiusamisse haaratud.

Vahel kiusavad lapsed teisi sellepärast:

• nad ei tea, et selline käitumine vale on
• nad jäljendavad vanemaid õdesid-vendi või teisi pereliikmeid, keda nad imetlevad
• nad ei ole õppinud paremaid võimalusi, kuidas teistega koolis läbi saada
• nende sõbrad julgustavad neid teisi kiusama
• nad lähevad läbi raskest ajast ning väljendavad seda agressiivselt käitudes
 

Püüa selgitada, kuidas ja miks nad nii käituvad. Selgita oma lapsele, et kiusamine on vale ja püüa teda arusaamiseni viia, kuidas ohver end tunda võib. Küsi, kuidas tema end tunneks, kui keegi teda kiusaks. Räägi temaga sellest, mis võiks aidata tal kiusamist lõpetada ning õpetada talle teistega koostegutsemist ilma neid kiusamata. Kiida neid, kui nad mängivad koos teistega koostöövalmilt ning ilma et nad otsiks abi kiusamisest. Räägi oma lapse kooliga ning uuri välja, kas neil on sobilikke programme aitamaks kiusajaid või otsi abi koolipsühholoogilt. Mõningatel juhtudel saavad lapsevanemad aidata, kui kontrollivad oma käitumist ning näitavad selgelt, et kiusamine on vastuvõetamatu käitumine. Kui sa tunned, et kiusamine on sobilik, siis sa võiksid kaaluda ka ise koos lapsega mõnest vihaga hakkamasaamise programmist osavõtmist.

Ütle oma lapsele, et kui nad ei tee midagi, et kiusamist lõpetada, siis ütlevad nad sellise käitumisega, et kiusamine on okei.

Et peatada oma last teisi kiusamast:

räägi oma lapsega; selgita talle, et kiusamine on vastuvõetamatu ning see teeb teised õnnetuks
• laida maha teiste pereliikmete kiusamiskäitumine või jõu kasutamine, et saada oma tahtmist
• õpeta oma lapsele, kuidas teistega ilma kiusamiseta liituda
• kohtu lapse õpetajaga; selgita talle oma lapse probleeme ning arutage õpetajaga, kuidas te üheskoos kooliga saate peatada teda teisi kiusamast
• kontrolli regulaarselt, kuidas asjad koolis lähevad
• kiida oma last ja julgusta teda, kui ta on teiste vastu lahke olnud ning nendega koostööd teinud.

Allikas: Portaal "Ei kiusa"

Kui Teie last kiusatakse või Teie laps on ise kiusaja rollis, andke sellest kindlasti teada klassijuhatajale, koolisotsiaaltöötajale või koolipsühholoogile.

Koolisotsiaaltöötaja e-mail: annett@hg.edu.ee
Koolipsühholoog e-mail: tiina@noustamiskeskus.ee


 

 

 
 
 
Haapsalu Gümnaasium