Eksamid ja tasemetööd

Riigieksamite, põhikooli ühtsete ülesannetega eksamite ja tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2012/2013. õppeaastal

Vastu võetud 22.05.2012 nr 20

Määrus kehtestatakse „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” paragrahv 30 lõike 4, paragrahv 31 lõike 4 ja paragrahv 34 lõike 3 alusel.

1.  Riigieksamite õppeained, vormid ja ajad

  Riigieksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
 1) Saksa II astme keelediplomi eksam (kirjalik) – 4. detsember 2012.a;
 2) Saksa II astme keelediplomi eksam (suuline) – 5. detsember 2012.a – 18. jaanuar 2013.a;
 3) saksa keel (Tallinna Saksa Gümnaasium) (kirjalik) – 8. aprill 2013.a;
 4) matemaatika (Tallinna Saksa Gümnaasium) (kirjalik) – 11. aprill 2013.a;
 5) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 22. aprill 2013.a;
 6) eesti keel teise keelena (suuline) –22.–24. aprill 2013.a;
 7) eesti keel (kirjalik) – 29. aprill 2013.a;
 8) vene keel (kirjalik) – 29. aprill 2013.a;
 9) ühiskonnaõpetus (kirjalik) – 3. mai 2013.a;
 10) inglise keel võõrkeelena (kirjalik) – 7. mai 2013.a;
 11) inglise keel võõrkeelena (suuline) – 8.–10. mai, 13.–14. mai 2013.a;
 12) saksa keel võõrkeelena (kirjalik) – 15. mai 2013.a;
 13) saksa keel võõrkeelena (suuline) – 16.–17. mai 2013.a;
 14) vene keel võõrkeelena (kirjalik) – 15. mai 2013.a;
 15) vene keel võõrkeelena (suuline) – 16.–17. mai 2013.a;
 16) prantsuse keel võõrkeelena (kirjalik) – 15. mai 2013.a;
 17) prantsuse keel võõrkeelena (suuline) – 16.–17. mai 2013.a;
 18) matemaatika (kirjalik) – 20. mai 2013.a;
 19) bioloogia (kirjalik) – 24. mai 2013.a;
 20) ajalugu (kirjalik) – 28. mai 2013.a;
 21) geograafia (kirjalik) – 3. juuni 2013.a;
 22) saksa keel (Tallinna Saksa Gümnaasium) (suuline) – 5.–8. juuni 2013.a;
 23) keemia (kirjalik) – 7. juuni 2013.a;
 24) füüsika (kirjalik) – 11. juuni 2013.a.

2.  Riigieksamite lisaeksamite õppeained, vormid ja ajad

  Riigieksamite lisaeksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
 1) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 21. mai 2013.a;
 2) eesti keel teise keelena (suuline) – 21. – 22. mai 2013.a;
 3) eesti keel (kirjalik) – 23. mai 2013.a;
 4) vene keel (kirjalik) – 23. mai 2013.a;
 5) ühiskonnaõpetus (kirjalik) – 27. mai 2013.a;
 6) inglise keel võõrkeelena (kirjalik) – 29. mai 2013.a;
 7) inglise keel võõrkeelena (suuline) – 29.–30. mai 2013.a;
 8) saksa keel võõrkeelena (kirjalik) – 29. mai 2013.a;
 9) saksa keel võõrkeelena (suuline) – 29.–30. mai 2013.a;
 10) vene keel võõrkeelena (kirjalik) – 29. mai 2013.a;
 11) vene keel võõrkeelena (suuline) –29.–30. mai 2013.a;
 12) prantsuse keel võõrkeelena (kirjalik) – 29. mai 2013.a;
 13) prantsuse keel võõrkeelena (suuline) – 29.–30. mai 2013.a;
 14) matemaatika (kirjalik) – 31. mai 2013.a;
 15) bioloogia (kirjalik) – 5. juuni 2013.a;
 16) ajalugu (kirjalik) – 6. juuni 2013.a;
 17) geograafia (kirjalik) – 10. juuni 2013.a;
 18) keemia (kirjalik) – 13. juuni 2013.a;
 19) füüsika (kirjalik) –14. juuni 2013.a.

 

3.  Riigieksamite korduseksamite õppeained, vormid ja ajad

  Riigieksamite korduseksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
 1) eesti keel (kirjalik) – 23. juuli 2013.a;
 2) vene keel (kirjalik) – 23. juuli 2013.a;
 3) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 24. juuli 2013.a;
 4) eesti keel teise keelena (suuline) – 24.–25. juuli 2013.a;
 5) matemaatika (kirjalik) – 26. juuli 2013.a;
 6) inglise keel võõrkeelena (kirjalik) – 29. juuli 2013.a;
 7) inglise keel võõrkeelena (suuline) – 29.–31. juuli 2013.a;
 8) saksa keel võõrkeelena (kirjalik) – 29. juuli 2013.a;
 9) saksa keel võõrkeelena (suuline) – 29.–30. juuli 2013.a;
 10) vene keel võõrkeelena (kirjalik) – 29. juuli 2013.a;
 11) vene keel võõrkeelena (suuline) –29.–30. juuli 2013.a;
 12) prantsuse keel võõrkeelena (kirjalik) – 29. juuli 2013.a;
 13) prantsuse keel võõrkeelena (suuline) – 29.–30. juuli 2013.a;
 14) ajalugu (kirjalik) – 1. august 2013.a;
 15) ühiskonnaõpetus (kirjalik) – 2. august 2013.a;
 16) bioloogia (kirjalik) – 5. august 2013.a;
 17) geograafia (kirjalik) – 6. august 2013.a;
 18) keemia (kirjalik) – 7. august 2013.a;
 19) füüsika (kirjalik) – 8. august 2013.a.

4.  Põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

 Põhikooli ühtsete ülesannetega eksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
 1) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 29. mai 2013.a;
 2) eesti keel teise keelena (suuline) – 29.–31. mai 2013.a;
 3) eesti keel ja kirjandus (kirjalik) – 31. mai 2013.a;
 4) matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2013.a;
 5) vene keel ja kirjandus (kirjalik) – 13. juuni 2013.a;
 6) bioloogia (kirjalik) – 13. juuni 2013.a;
 7) keemia (kirjalik) – 13. juuni 2013.a;
 8) füüsika (kirjalik) – 13. juuni 2013.a;
 9) geograafia (kirjalik) – 13. juuni 2013.a;
 10) ajalugu (kirjalik) – 13. juuni 2013.a;
 11) ühiskonnaõpetus (kirjalik) – 13. juuni 2013.a;
 12) inglise keel võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2013.a;
 13) inglise keel võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2013.a;
 14) prantsuse keel võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2013.a;
 15) prantsuse keel võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2013.a;
 16) saksa keel võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2013.a;
 17) saksa keel võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2013.a;
 18) vene keel võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2013.a;
 19) vene keel võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2013.a.

5.  Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

 (1) 3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
 1) eesti keel/vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 15. mai 2013.a;
 2) matemaatika (kirjalik) – 21. mai 2013.a.

 (2) 6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
 1) eesti keel/eesti keel teise keelena (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 14. mai 2013.a;
 2) matemaatika – 16. mai 2013.a;
 3) muu õppeaine (kirjalik) – 22. mai 2013.a.

 


 

 

 
 
 
Haapsalu Gümnaasium