Ajalugu

Lühikokkuvõte Haapsalu Gümnaasiumi ajaloost


1918, juuli - Haapsalu Krediidiühistu ruumides peeti koosolek, kus linna tuntud kooliõpetajad arutlesid eesti õppekeelega keskharidust andva kooli asutamise võimalusi Haapsalus.

1918, november - Lääne Maakonnavalitsus otsustas avada Haapsalus kaks gümnaasiumi - eraldi poistele ja tüdrukutele

1918, 19. detsember - Anton Üksti alustas tööd Haapsalu Poeglaste Gümnaasiumi direktorina


1919, 7. jaanuar - esimene koolipäev vastloodud gümnaasiumis

1919, 1. september - poeglaste ja tütarlaste gümnaasiumid ühendati Haapsalu Gümnaasiumiks

1920, 1. september - kool nimetati ümber Läänemaa 1. Eesti Segagümnaasiumiks

1923, 15. august - kool hakkab kandma nime Läänemaa Ühisgümnaasium

1925, 19. detseber - esimest korda tähistati kooli aastapäeva

1927, 22. september - alustati õppetööd uues koolihoones Wiedemanni tn. 9


1934, 1. september - vastavalt algatatud koolireformile avati Läänema Ühisgümnaasiumi kõrvale Läänemaa Keskkool

1937, 1. august - koolireformi muutmise tulemusena rajati Haapsalu Gümnaasium ja Läänemaa Keskkool reorganiseeriti Haapsalu Progümnaasiumiks

1938, kevad - lõpetas töö 1922.a. kooliseaduse järgi asutatud Läänemaa Ühisgümnaasium

1940, 17. august - Haapsalu Gümnaasium ja Haapsalu Progümnaasium likvideeriti. Avati nõukogude koolikorraldusele vastav Haapsalu Keskkool

1941, 14. juuni - küüditati Siberisse kooli direktor Anton Üksti

1941, 1. september - Saksa okupatsiooni tingimustes alustas kool tööd jälle Haapsalu Gümnaasiumi nime all

1944, 1. september - Saksa okupatsioon oli asendunud Nõukogude Liidu okupatsiooniga. Koolist sai jälle Haapsalu Keskkool

1945, 1. september - kool nimetati Haapsalu 1. Keskkooliks, kuna oli avatud vene õppekeelega Haapsalu 2. Keskkool

1956, - seati sisse kooli lõpumärk, mis on kasutusel tänaseni (viisnurgata tipus)

1957, 19. detsember - tähistati kooli 39. aastapäeva, mis oli menukas. Nõukogude okupatisoonivõimule see ei meeldinud ja aastapäeva tähistamine keelati

1958, kevad - pandi alus lennu mälestuspuude istutamise traditsioonile

1964, 23. veebruar - valmis praegune koolihoone Männi tänaval (nüüdne Kuuse tn. 1)

1968, 19. detsember - tähistati jälle kooli aastapäeva - 50.a. juubelit. Lavastati E.Kapi lasteooper "Talvemuinasjutt". Sündis kooli muusikateater. Aksel Vaiguri eestvedamisel kinkisid vilistlased koolile lipu, mis on kasutusel tänaseni


1977, 19. detsember - tähistati kooli 60. aastapäeva. Muusikateater tõi lavale A.Benderi "Pöial-Liisi"

1988, 19. detsember - tähistati kooli 70. aastapäeva. Muusikateater "Pöialpoiss" lavastas R.Kangro muusikali "Seakarjus"

1993, 18. detsember - tähistati kooli 75. aastapäeva. Anti välja almanahh "Läänemaa Ühisgümnaasium ja Haapsalu 1. Keskkool"

1995, 1. september - Haapsalu 1. Keskkool nimetati ümber Haapsalu Gümnaasiumiks

1998, 19. detsember - tähistati kooli 80. aastapäeva. Anti välja almanahh "Haapsalu Gümnaasium 1993-1998". Vilistlaste kaasabil renoveeriti kooli aula

2003, 19. detsember - kooli 85. aastapäev. Almanahh "Haapsalu Gümnaasium 1998-2003"

2004, 26. august asetati uuele õppekorpusele nurgakivi

2005, 10. jaanuar avati pidulikult uus õppekorpus ja internaat

2007 renoveeriti kooli võimla abiruumid

2008, 19. detsember - kooli 90. aastapäev. Avati vilistlaste annetuste eest valminud lipuväljak, ilmusid mälestuste raamat "Kajakalend" ja almanahh "HG 2003-2008".

 

 

 
 
 
Haapsalu Gümnaasium