Ainekavad

Haapsalu Gümnaasiumi põhikooli õppekava üldosa

1. klass
Muusika
Tööõpetus
Rütmika
Kehaline kasvatus
Kunstiõpetus
Loodusõpetus
Eesti keel
Matemaatika

4. klass
Muusika
Tehnoloogiaõpetus
Informaatika
Kehaline kasvatus
Käsitöö ja kodundus
Kunstiõpetus
Loodusõpetus
Eesti keel
Matemaatika
Inglise keel

7. klass
Muusika
Informaatika
Kehaline kasvatus
Käsitöö ja kodundus
Kunstiõpetus
Loodusõpetus
Eesti keel
Kirjandus
Matemaatika
Inglise keel
Ajalugu
Vene keel
Inimeseõpetus
Bioloogia
Saksa keel
Geograafia
Usundiõpetus