Õpetajad

Direktsioon ja õpetajad


Nimi Amet
Anne Mahoni direktor ja ajalugu
Ülle Lobjakas õppealajuhataja, uurimustöö alused
Jüri Vilta majandusjuhataja ja matemaatika
Ilona Aasvere huvijuht ja muusikaõpetus
   
   
Irma End-Rääli inglise keel
Elju Herja matemaatika
Elje Hiie klassiõpetaja
Marite Ilves klassiõpetaja
Knud Jessen rootsi keel
Mall Kahar  eesti keel ja kirjandus
Ruth Kampmann klassiõpetaja
Triinu Karolin bioloogia, füüsika
Terje Konsap inglise keel
Paul Kopli tööõpetus, tehnoloogiaõpetus
Helgi Kulbok pikapäevarühm
Küllike Kumm klassiõpetaja
Mai Kuris klassiõpetaja
Krista Kuuskla klassiõpetaja
Mihkel Kõrbe
ajalugu, ühiskonnaõpetus, saksa keel
Pille Källe kehaline kasvatus
Helge Käär klassiõpetaja
Erkki Lass kehaline kasvatus
Angela Leppik majandus
Liia Lees klassiõpetaja, huvijuht
Devid Lepiman kehaline kasvatus
Lea Liht matemaatika
Ülle Lumeste matemaatika
Anneli Lõuna
ajalugu
Karin Lükk-Raudsepp
muusikaõpetus
Sirje Maar
abiõpetaja
Jaana Makarov inglise keel
Mario Mars
astronoomia
Marite Nelis kehaline kasvatus
Helen Nelis-Naukas
kehaline kasvatus
Elle Oruste saksa keel
Lehti Padu klassiõpetaja
Renee Pajuste
arvutiõpetus
Margit Peenoja inglise keel
Mart Pett arvutiõpetus
Jana Porila
prantsuse keel
Malle Prikk klassiõpetaja
Piret Pärnapuu klassiõpetaja
Karel Rahu
kunstiõpetus
Siiri Reimann käsitöö
Ülle Rääli keemia
Marianne Samm vene keel
Aida Sarrapik saksa keel
Lea Semerik muusikaõpetus
Riina Soodam inglise ja saksa keel
Tiiu Soostar vene keel
Triinu Suitsberg inglise ja saksa keel
Herki Sula
füüsika
Inna Särel bioloogia
Tiia Toomsalu eesti keel ja kirjandus
Reet Tuisk geograafia ja majandusõpe
Jelena Turevits vene ja inglise keel
Taimi Vilta eesti keel, kirjandus ja uurimustöö alused
Natalja Vizgalina matemaatika

 

 

 
 
 
Haapsalu Gümnaasium