Avaleht


Haapsalu Põhikooli koduleht asub aadressil http://www.hpk.edu.ee

Täname Haapsalu Gümnaasiumi 95.juubeli toetajaid ja osavõtjaid!

Korraldajad


* Peo pildid avaldatakse lähiajal Haapsalu Põhikooli kodulehel.
* Raamatut KAJAKALEND 2 on võimalik osta kooli kantseleist.
Jätame hüvasti Haapsalu Gümnaasiumiga Kuuse tänaval

Austatud vilistlased, õpetajad! 

Meie kool, Haapsalu Gümnaasium Kuuse tänavas, tähistab tänavu 95. sünnipäeva. Loodame, et leiate aega tulla 21. detsembril Haapsalu Kultuurimajja aktusele ja Kuuse tänava koolimajja vilistlaspeole. 

Seekordne juubel on natuke nukker. Haapsalu Gümnaasiumi (Läänemaa Ühisgümnaasiumi, Haapsalu 1. Keskkooli) rahvas saab Kuuse tänaval kokku viimast korda. 1. septembril 2013 alustab tööd Läänemaa Ühisgümnaasium (Haapsalu Gümnaasiumi ja Haapsalu Wiedemanni Gümnaasiumi järglane) Wiedemanni tänaval. Gümnaasium jõuab koju tagasi, on ju see hoone omal ajal ehitatud selleks otstarbeks.

Haapsalu Gümnaasiumi lõpetanud on ikka oma koolist lugu pidanud ja kooli jõudumööda toetanud. Vilistlased on kinkinud koolile lipu. Vilistlaste abiga valmis Anton Üksti büst Wiedemanni tänava koolimaja aulas, muusikaklassi osteti klavinoola, rajati lipuväljak. 

Juubelipäevaks soovime kooli 90. sünnipäeva eeskujul õpetajate ja vilistlaste mälestused ning õpilaste omaloomingu koondada soliidseks raamatuks Kajakalend 2. Kui Sul on tahtmist ja võimalust selle väljaandmist toetada, siis on võimalik teha annetus arveldusarvele SA HG.EDU.EE 221043025232. Abiks on iga summa, olgu see 5 või 50 eurot.

Anne Mahoni

Andres Ammas
Teade Haapsalu linna munitsipaalüldhariduskoolide ümberkorraldamisest.

 
Haapsalu linna volikogu otsus 22. veebruar 2013 nr. 194
Korraldada ümber Haapsalu Gümnaasium ja lõpetada 31. augustil 2013 koolitustegevus üldkeskhariduse tasemel.
 
 

 

 
 
 
Haapsalu Gümnaasium